Меню

Спорт

Не всти­гнув сху­дну­ти до літа? Не сумуй! Потрiбне лише бажа­н­ня! «При­мор­ська Гала­тея» подба­ла про те, щоб ви повер­ну­ли­ся не тіль­ки засма­гли­ми та добре від­по­чив­ши­ми, а ще й у гар­ній фізи­чній фор­мі. Тому гай­да актив­но роз­ва­жа­ти­ся на наших спор­тив­них зонах, а в нас їх не мало: тут і волей­боль­ний і баскет­боль­ний май­дан­чи­ки, поле для міні-фут­бо­лу, тре­на­же­ри про­сто неба, настіль­ний теніс та більярд!

Пункт прокату

Забу­ли взя­ти з собою м’яч чи раке­тку? До ваших послуг наш пункт про­ка­ту, де ви зна­йде­те аксес­су­а­ри для бадмін­то­ну, баскет­боль­ні та волей­боль­ні м’ячи та інший спор­тив­ний інвен­тар!

Велосипед чи самокат?

Люби­те­лям швид­ко­сті чи про­сто для тих, в кого з’явився настрій зло­ви­ти порив сві­жо­го пові­тря та пром­ча­ти на вело­си­пе­ді, ми про­по­ну­є­мо широ­кий вибір еле­ктро­ка­рів для най­мо­лод­ших, а також само­ка­тів та вело­си­пе­дів для доро­слих та дітей будь-яко­го віку.