Меню

Кафе

Чи може бути щось сма­чні­ше соко­ви­то­го бур­ге­ра або щой­но витя­гну­тої з печі гаря­чої піци? В нашо­му літньо­му кафе «Pizza & Burger Bar» ви змо­же­те не тіль­ки насо­ло­ди­ти­ся сма­чною вече­рею з кели­хом гар­но­го напою, а й від­ві­да­ти ціка­вий коктейль від нашо­го бар­ме­ну, чи потан­цю­ва­ти з ком­па­ні­єю дру­зів на нашо­му тан­цпо­лі під суча­сну музи­ку з які­сним зву­ча­н­ням!

Маленькі крамнички

Мале­ча та їх батьки змо­жуть зна­йти роз­ма­ї­т­тя сма­ко­ли­ків та ігра­шок в наших малень­ких крам­ни­чках, що роз­та­шу­ва­ли­ся по всій тери­то­рії ком­пле­ксу!

Зона мангалу

Хоче­те вла­сно­руч при­го­ту­ва­ти соко­ви­тий шашлик для всі­єї роди­ни або дру­жньої ком­па­нії? Наша зеле­на та зати­шна ман­галь­на зона пря­мо біля моря до ваших послуг!