Меню

Харчування

Суча­сна систе­ма хар­чу­ва­н­ня «швед­ська лінія» запро­по­нує вам широ­кий кулі­нар­ний асор­ти­мент і надасть можли­вість оби­ра­ти стра­ви за вашим сма­ком та настро­єм.

Свіжа випічка

Кожен день наші пека­рі будуть раду­ва­ти вас сві­жи­ми тісте­чка­ми, було­чка­ми, руле­та­ми та інши­ми сма­чни­ми виро­ба­ми.

Просторі зали

Про­сто­рі, сві­тлі, прохо­ло­дні зали наших сто­ло­вих пора­ду­ють вас сво­ім ком­фор­том й широ­ким асор­ти­мен­том сма­чних, при­го­то­ва­них з любо­вью страв.

 

VIP – зали

Для гостей, що від­по­чи­ва­ють в номе­рах кате­го­рій «Люкс плюс», «Люкс», «Полу­люкс» і «Стан­дарт еліт», обла­дна­ні 4 окре­мих зати­шних зали з роз­ши­ре­ним асор­ти­мен­том страв.