+380 (67) 545-65-65, +380 (67) 611-65-50, +380 (95) 022-14-12 з 10:00 по 17:00
Меню

Ціни 2020

Ціна на проживання однієї людини на добу, включаючи 3-х разове харчування:

Вартість послуг зазначена у гривнях.

Стандарт (2, 3 місця) 695 – 820
16.05
15.06
16.06
30.06
01.07
14.08
15.08
27.08
28.08
15.09
695 770 820 770 695

одномісний, двомісний чи тримісний номер з роздільними ліжками, що включає в себе санвузол з гарячим душем, телевізор, холодильник. Балкон прохідний, або відсутній.

Стандарт+ (2, 3 місця) 745 – 885
16.05
15.06
16.06
30.06
01.07
14.08
15.08
27.08
28.08
15.09
745 830 885 830 745

одномісний, двомісний чи тримісний номер з роздільними ліжками, що включає в себе санвузол з душем, телевізор, холодильник, балкон.

Стандарт еліт (2, 3 місця) 990 – 1175
16.05
15.06
16.06
30.06
01.07
14.08
15.08
27.08
28.08
15.09
990 1100 1175 1100 990

двомісний чи тримісний номери з роздільними ліжками, що включає в себе санвузол з душем, телевізор, холодильник, балкон, кондиціонер.

Напівлюкс (2, 3 місця) 1140 – 1350
16.05
15.06
16.06
30.06
01.07
14.08
15.08
27.08
28.08
15.09
1140 1265 1350 1265 1140

Двомісний однокімнатний номер, з двоспальним ліжком та балконом. Або тримісний двокімнатний номер, з двоспальним ліжком, вітальнею з розкладним диваном та лоджією або верендою, Обидва варіанта включають в себе санвузол з душем, телевізор, холодильник, кондиціонер, праску та прасувальну дошку, сейф, фен, чайник.

Люкс (2, 3 місця) 1425 – 1690
16.05
15.06
16.06
30.06
01.07
14.08
15.08
27.08
28.08
15.09
1425 1580 1690 1580 1425

двомістний двокімнатний номер, що включає в себе спальню з двомісним ліжком, вітальню з розкладним диваном, санвузол з душем, телевізор в кожній кімнаті, холодильник, балкон, кондиціонер в кожній кімнаті, праску та прасувальну дошку, сейф, фен, чайник, 2 лоджії.

Люкс+ (2 місця) 1525 – 1790
16.05
15.06
16.06
30.06
01.07
14.08
15.08
27.08
28.08
15.09
1525 1680 1790 1680 1525

двомістний двокімнатний номер в коттеджі біля моря , що включає в себе спальню з двомісним ліжком, вітальню з розкладним диваном, санвузол з душем, телевізор в кожній кімнаті, холодильник, балкон, кондиціонер в кожній кімнаті, праску та прасувальну дошку, сейф, фен, чайник, 2 лоджії.

При зро­стан­ні цін на най­ва­жли­ві­ші скла­до­ві собі­вар­то­сті наших послуг (про­ду­кти хар­чу­ва­н­ня, това­ри побу­то­во­го при­зна­че­н­ня, пали­во, кому­наль­ні послу­ги) ціни можуть бути пере­гля­ну­ті і змі­не­ні.

ОДНАК!!! ПРИ ПОВНІЙ 100% ОПЛАТІ ВСЬОГО ЗАБРОНЬОВАНОГО ПЕРІОДУ ЦІНА ФІКСУЄТТЬСЯ НА ДЕНЬ ОПЛАТИ І НЕ ПІДЛЯГАЄ ПЕРЕРАХУНКУ НІ ЗА ЯКИХ ОБСТАВИН!!!

до 4-х років

Діти до 4-х років (з хар­чу­ва­н­ням, без при­став­но­го місця) — без­ко­штов­но.

4–12 років

У разі роз­мі­ще­н­ня на дода­тко­во­му місці дітей від 4-х до 12-ти років ціна ста­но­вить 50% від вар­то­сті основ­но­го місця за добу з хар­чу­ва­н­ням.

12+

У разі роз­мі­ще­н­ня на дода­тко­во­му місці дітей стар­ше 12-ти років, а також доро­слих, ціна ста­но­вить 70% від вар­то­сті основ­но­го місця за добу з хар­чу­ва­н­ням.

Для реє­стра­ції при собі мати паспорт (номер оформ­ля­є­ться на одну осо­бу), а також копію сві­до­цтва про наро­дже­н­ня на дітей віком до 12-ти років.

Заселення в номер
12:00
в день в’їзду.
Звільнення номера
9:00
в день виїзду.

 • у разі від­мо­ви від поїзд­ки за 10 днів і біль­ше пере­д­опла­та повер­та­є­ться клі­єн­ту у пов­но­му обся­зі
 • у разі від­мо­ви від поїзд­ки менш ніж за 10 днів повер­не­н­ня пере­д­опла­ти не здій­сню­є­ться
 • роз­мір пере­д­опла­ти пови­нен бути не мен­шим вар­то­сті 3-ден­но­го пере­бу­ва­н­ня у замов­ле­но­му вами номе­рі.

 • у разі від­мо­ви від поїзд­ки більш ніж за 10 днів вар­тість путів­ки повер­та­є­ться клі­єн­ту у пов­но­му обся­зі
 • у разі від­мо­ви від поїзд­ки менш ніж за 10 днів з клі­єн­та стя­гу­є­ться штраф у роз­мі­рі, що дорів­нює вар­то­сті 3-ден­но­го пере­бу­ва­н­ня у замов­ле­но­му номе­рі.

 • якщо до закін­че­н­ня опла­че­но­го вами пері­о­ду пере­бу­ва­н­ня зали­ши­ло­ся від 1-го до 3-х днів, то повер­не­н­ня коштів не здій­сню­є­ться!
 • якщо до кін­ця опла­че­но­го пері­о­ду пере­бу­ва­н­ня зали­ши­ло­ся понад 3-х днів, то буде здій­сне­но повер­не­н­ня у пов­но­му обся­зі за весь пері­од, почи­на­ю­чи з 4-го дня з момен­ту вашо­го від’їзду. Тоб­то у разі достро­ко­во­го виїзду клі­єн­ту НЕ ПОВЕРТАЄТЬСЯ сума, що дорів­нює вар­то­сті 3-ден­но­го пере­бу­ва­н­ня у номе­рі.

До уваги наших клієнтів!!!

У 2019р. до Пода­тко­во­го Коде­ксу Укра­ї­ни вне­се­на ста­т­тя 268 “Тури­сти­чний збір”. Для гро­ма­дян Укра­ї­ни та гро­ма­дян інших дер­жав, що від­по­чи­ва­ють у смт. Кирил­лів­ка, тур. збір скла­дає 5,70 грн грн/день. З дітей до 18 років та тури­стів піль­го­вих кате­го­рій тури­сти­чний збір не стя­гу­є­ться (за умо­ви наяв­но­сті доку­пен­тів, що під­твер­джу­ють вік та ста­тус). Пла­тіж є ОБОВ’ЯЗКОВИМ, до вар­то­сті послуг НЕ ВХОДИТЬ та спал­чу­є­ться ОКРЕМО.

Знижки

У разі оплати послуг від 15 000 грн, клієнту надається знижка і видається накопичувальна дисконтна картка.

 • 3% від 15 000 грн
 • 5% від 25 000 грн
 • 7% від 38 000 грн
 • 10% від 50 000 грн