Меню

Ціни 2021

Ціна за номер на добу, включаючи 3-х разове харчування:

Вартість послуг зазначена у гривнях.

Стандарт 695 – 2460 детальніше
Основних
місць
16.05
10.06
11.06
30.06
01.07
14.08
15.08
27.08
28.08
15.09
1 695 770 820 770 695
2 1390 1540 1640 1540 1390
3 2085 2310 2460 2310 2085

Ціна додаткового місця

Діти до 4-х років (з харчуванням, без приставного місця) — безкоштовно.

Дитяче (4-12 років) 348 385 410 385 348
Доросле (12+ років) 487 539 574 539 487

одномісний, двомісний чи тримісний номер з роздільними ліжками, що включає в себе санвузол з гарячим душем, телевізор, холодильник, електричний чайник з набором чашок. Балкон прохідний, або відсутній.

Стандарт+ 745 – 2655 детальніше
Основних
місць
16.05
10.06
11.06
30.06
01.07
14.08
15.08
27.08
28.08
15.09
1 745 830 885 830 745
2 1490 1660 1770 1660 1490
3 2235 2490 2655 2490 2235

Ціна додаткового місця

Діти до 4-х років (з харчуванням, без приставного місця) — безкоштовно.

Дитяче (4-12 років) 373 415 443 415 373
Доросле (12+ років) 522 581 620 581 522

одномісний, двомісний чи тримісний номер з роздільними ліжками, що включає в себе санвузол з душем, телевізор, холодильник, електричний чайник з набором чашок, балкон.

Стандарт еліт 990 – 3525 детальніше
Основних
місць
16.05
10.06
11.06
30.06
01.07
14.08
15.08
27.08
28.08
15.09
1 990 1100 1175 1100 990
2 1980 2200 2350 2200 1980
3 2970 3300 3525 3300 2970

Ціна додаткового місця

Діти до 4-х років (з харчуванням, без приставного місця) — безкоштовно.

Дитяче (4-12 років) 495 550 588 550 495
Доросле (12+ років) 693 770 823 770 693

двомісний чи тримісний номери з роздільними ліжками, що включає в себе санвузол з душем, телевізор, холодильник, електричний чайник з набором чашок, балкон, кондиціонер.

Сімейний 2970 – 3526 детальніше
Основних
місць
16.05
10.06
11.06
30.06
01.07
14.08
15.08
27.08
28.08
15.09
4 2970 3300 3526 3300 2970

Ціна додаткового місця

Діти до 4-х років (з харчуванням, без приставного місця) — безкоштовно.

Дитяче (4-12 років) 495 550 588 550 495
Доросле (12+ років) 693 770 823 770 693

чотиримісний однокімнатний номер, з двоспальним ліжком, диваном та балконом, що включає в себе санвузол з душем, телевізор, холодильник, балкон, кондиціонер.

Напівлюкс 2280 – 4050 детальніше
Основних
місць
16.05
10.06
11.06
30.06
01.07
14.08
15.08
27.08
28.08
15.09
2 2280 2530 2700 2530 2280
3 3420 3795 4050 3795 3420

Ціна додаткового місця

Діти до 4-х років (з харчуванням, без приставного місця) — безкоштовно.

Дитяче (4-12 років) 570 633 675 633 570
Доросле (12+ років) 798 886 945 886 798

Двомісний однокімнатний номер, з двоспальним ліжком та балконом. Або тримісний двокімнатний номер, з двоспальним ліжком, вітальнею з розкладним диваном та лоджією або верендою, Обидва варіанта включають в себе санвузол з душем, телевізор, холодильник, кондиціонер, праску та прасувальну дошку, сейф, фен, чайник.

Люкс 2850 – 5070 детальніше
Основних
місць
16.05
10.06
11.06
30.06
01.07
14.08
15.08
27.08
28.08
15.09
2 2850 3160 3380 3160 2850
3 4275 4740 5070 4740 4275

Ціна додаткового місця

Діти до 4-х років (з харчуванням, без приставного місця) — безкоштовно.

Дитяче (4-12 років) 713 790 845 790 713
Доросле (12+ років) 998 1106 1183 1106 998

двомістний двокімнатний номер, що включає в себе спальню з двомісним ліжком, вітальню з розкладним диваном, санвузол з душем, телевізор в кожній кімнаті, холодильник, балкон, кондиціонер в кожній кімнаті, праску та прасувальну дошку, сейф, фен, чайник, 2 лоджії.

Люкс+ 3050 – 3580 детальніше
Основних
місць
16.05
10.06
11.06
30.06
01.07
14.08
15.08
27.08
28.08
15.09
2 3050 3360 3580 3360 3050

Ціна додаткового місця

Діти до 4-х років (з харчуванням, без приставного місця) — безкоштовно.

Дитяче (4-12 років) 763 840 895 840 763
Доросле (12+ років) 1068 1176 1253 1176 1068

двомістний двокімнатний номер в коттеджі біля моря , що включає в себе спальню з двомісним ліжком, вітальню з розкладним диваном, санвузол з душем, телевізор в кожній кімнаті, холодильник, балкон, кондиціонер в кожній кімнаті, праску та прасувальну дошку, сейф, фен, чайник, 2 лоджії.

При зро­стан­ні цін на най­ва­жли­ві­ші скла­до­ві собі­вар­то­сті наших послуг (про­ду­кти хар­чу­ва­н­ня, това­ри побу­то­во­го при­зна­че­н­ня, пали­во, кому­наль­ні послу­ги) ціни можуть бути пере­гля­ну­ті і змі­не­ні.

ОДНАК!!! ПРИ ПОВНІЙ 100% ОПЛАТІ ВСЬОГО ЗАБРОНЬОВАНОГО ПЕРІОДУ ЦІНА ФІКСУЄТТЬСЯ НА ДЕНЬ ОПЛАТИ І НЕ ПІДЛЯГАЄ ПЕРЕРАХУНКУ НІ ЗА ЯКИХ ОБСТАВИН!!!

Для реє­стра­ції при собі мати паспорт (номер оформ­ля­є­ться на одну осо­бу), а також копію сві­до­цтва про наро­дже­н­ня на дітей віком до 12-ти років.

Заселення в номер
12:00
в день в’їзду.
Звільнення номера
9:00
в день виїзду.

 • у разі від­мо­ви від поїзд­ки за 10 днів і біль­ше пере­д­опла­та повер­та­є­ться клі­єн­ту у пов­но­му обся­зі
 • у разі від­мо­ви від поїзд­ки менш ніж за 10 днів повер­не­н­ня пере­д­опла­ти не здій­сню­є­ться
 • роз­мір пере­д­опла­ти пови­нен бути не мен­шим вар­то­сті 3-ден­но­го пере­бу­ва­н­ня у замов­ле­но­му вами номе­рі.

 • у разі від­мо­ви від поїзд­ки більш ніж за 10 днів вар­тість путів­ки повер­та­є­ться клі­єн­ту у пов­но­му обся­зі
 • у разі від­мо­ви від поїзд­ки менш ніж за 10 днів з клі­єн­та стя­гу­є­ться штраф у роз­мі­рі, що дорів­нює вар­то­сті 3-ден­но­го пере­бу­ва­н­ня у замов­ле­но­му номе­рі.

 • якщо до закін­че­н­ня опла­че­но­го вами пері­о­ду пере­бу­ва­н­ня зали­ши­ло­ся від 1-го до 3-х днів, то повер­не­н­ня коштів не здій­сню­є­ться!
 • якщо до кін­ця опла­че­но­го пері­о­ду пере­бу­ва­н­ня зали­ши­ло­ся понад 3-х днів, то буде здій­сне­но повер­не­н­ня у пов­но­му обся­зі за весь пері­од, почи­на­ю­чи з 4-го дня з момен­ту вашо­го від’їзду. Тоб­то у разі достро­ко­во­го виїзду клі­єн­ту НЕ ПОВЕРТАЄТЬСЯ сума, що дорів­нює вар­то­сті 3-ден­но­го пере­бу­ва­н­ня у номе­рі.

До уваги наших клієнтів!!!

У 2019р. до Пода­тко­во­го Коде­ксу Укра­ї­ни вне­се­на ста­т­тя 268 “Тури­сти­чний збір”. Для гро­ма­дян Укра­ї­ни та гро­ма­дян інших дер­жав, що від­по­чи­ва­ють у смт. Кирил­лів­ка, тур. збір скла­дає 7,20 грн грн/день. З дітей до 18 років та тури­стів піль­го­вих кате­го­рій тури­сти­чний збір не стя­гу­є­ться (за умо­ви наяв­но­сті доку­пен­тів, що під­твер­джу­ють вік та ста­тус). Пла­тіж є ОБОВ’ЯЗКОВИМ, до вар­то­сті послуг НЕ ВХОДИТЬ та спал­чу­є­ться ОКРЕМО.

Знижки

У разі оплати послуг від 15 000 грн, клієнту надається знижка і видається накопичувальна дисконтна картка.

 • 3% від 15 000 грн
 • 5% від 25 000 грн
 • 7% від 38 000 грн
 • 10% від 50 000 грн